Rodrigo Pineiro

Rodrigo Pineiro


Rodrigo Pineiro - Atacante - // ( - )

Rodrigo Pineiro Gols na Base

6/12/2018   15:00 Copa Internacional Ipiranga Sub-20 Peñarol (URU) Peñarol (URU) 2 x 1 Santos Santos
4/12/2018   17:30 Copa Internacional Ipiranga Sub-20 Grêmio Grêmio 3 x 3 Peñarol (URU) Peñarol (URU)
4/12/2018   17:30 Copa Internacional Ipiranga Sub-20 Grêmio Grêmio 3 x 3 Peñarol (URU) Peñarol (URU)


Videos Highlights

Futebol/V?deos

Sports21