Henry Miyamoto Garcia Silva

Henry Miyamoto Garcia Silva


Henry - Meia - 19/3/1999 ( 22 )

Henry Miyamoto Garcia Silva Gols na Base

14/1/2018   19:00 Copa São Paulo Osasco Audax (SP) Osasco Audax (SP) 2 x 2 Atlético-MG Atlético-MG
14/1/2018   19:00 Copa São Paulo Osasco Audax (SP) Osasco Audax (SP) 2 x 2 Atlético-MG Atlético-MG
12/1/2018   18:00 Copa São Paulo Osasco Audax (SP) Osasco Audax (SP) 4 x 1 Real DF
Vídeos Highlights

Videos Highlights (EN)

Videos Highlights (ES)

Futebol Feminino

Tabelas/Jogos

Sports21